top of page

Zilā grupa

IMG_0228.JPG

      Šogad mūsu draugi ir burtiņi un cipari, kuri dzīvo grupā un ik uz soļa iepazīstina ar sevi. Mums ļoti patīk izaicinājumi – jaunas receptes ko izmēģināt, jauni darbiņi ko veikt!

Mums patīk aktīvi darboties dabā, tāpēc mūs bieži var sastapt laukumā, kur rudenī grābsim lapas, ziemā brauksim no pašu veidotā kalna, pavasarī pētīsim kukaiņus un vasarā darbosimies ar ūdeni. Tāpat ar lielu prieku darbosimies dārzā.

Saule, lietus vai sniegs.

Ārā darboties mums ir prieks!

Mācību jomas

 

  • Valodas mācību joma;

  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma (ētika un sabiedriskās dzīves norises);

  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma (vizuālā māksla, literatūra, mūzika);

  • Dabaszinātņu mācību joma;

  • Matemātikas mācību joma;

  • Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi);

  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.
bottom of page