top of page

Mācību gada tēma: Transports

 

Mērķis tēmas izzināšanā: Padziļināt izpratni par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību.

 

Mūsu uzdevumi:

1. apzināt, kā bērni un darbinieki nokļūst uz pirmsskolu;

2. iepazīt transporta daudzveidību dodoties ekskursijās;

3. veikt eksperimentu par mašīnas izplūdes gāzēm un izdarīt secinājumus;

4. aicināt visus doties dabā, baudot pastaigas;

5. izpētīt mūsu ēdnīcas pārtikas ceļu;

6. izvērtējums un secinājums par dabai draudzīgu pārvietošanās veidu!

IMG_3704.JPG
bottom of page