top of page

Mācību gada tēma: Atkritumi kā resursi

Mērķis tēmas izzināšanai: Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos.

 

Uzdevumi:

  1. noskaidrot cilvēku ietekmi uz vidi;

  2. gūt zināšanas par materiāliem un to izcelsmi, par vielu sadalīšanos;

  3. apzināt un domāt risinājumus plastmasas atkritumu problemātika;

  4. sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

Untitled.jpg
bottom of page