Rīcības dienas 2020! 

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā 

kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides 

problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas 

mazināt. Nedēļas laikā tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi 

pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus.  

Kopīgs sauklis - "Labie darbi planētai!" 

 

Mēs aicinām vecākus ar bērniem "Brīvdienas pavadi dabā- ne 

lielveikalā!" 

Pabūt kopā ar ģimeni un draugiem, atpūsties no ikdienas darbiem, 

pastaigāties, sportot, strādāt, ievākt ražu, pētīt, smelties enerģiju – ir tik 

daudz iespēju, ko sniedz pagalms, parks, mežs, pļava, upe, jūra. Lai kaut 

nedaudz baudītu dabas sniegto arī ikdienā, tiek likta lietā izdoma, 

audzējot uz palodzēm un lodžijām puķes, iekopjot dārzā dobītes – 

pienesot dabu sev tuvāk. Var teikt, ka māja un tās teritorija ir saimnieka 

izpratnes par skaisto, attieksmes pret vērtībām, čakluma un radošuma 

vizītkarte. 

ekoskola.jpg

Ekoskola 2019

20191105_150600.jpg

Rīcības dienu kopīgā tēma – “Par nākotni bez klimata krīzes”

 

Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšanu un izglītošanu. Kopā vieglāk, tādēļ Rīcības dienas notiek vienlaicīgi visā Latvijā vienas nedēļas laikā.

Šī gada Rīcības dienas veltītas Klimata krīzes tēmai. Joprojām iespējams novērst katastrofālas klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki. Tas šobrīd ir atkarīgs tikai no mūsu izvēlēm.

 

Par klimata krīzi

Nav šobrīd svarīgākas un steidzamākas vides problēmas par klimata krīzi.

Lai arī klimats lēnām mainījies vienmēr, pēdējā gadsimta laikā cilvēki ar naftas produktu, gāzes un akmeņogļu dedzināšanu jau par 40% palielinājuši svarīgās CO2 gāzes daudzumu Zemes atmosfērā, aizsākot planētas sasilšanu un straujas, neparedzamas klimata pārmaiņas.

Pirmās izmaiņas redzamas jau šobrīd gan Latvijā, gan citur pasaulē, apdraudot dzīvo dabu,

lauksaimniecības ražas, veselu pilsētu un pat valstu pastāvēšanu. Tomēr tikai no mūsu rīcības

atkarīgs, vai klimata pārmaiņas nesasniegs katastrofālus apmērus, rezultātā padarot lielu Zemes daļu cilvēkiem neapdzīvojamu.

2018. gadā zinātnieki pēc pasaules līderu lūguma publicēja visas aktuālās informācijas apkopojumu, kurā secināts – lai novērstu katastrofālās sekas, nepieciešams pārstāt piesārņot atmosfēru līdz 2050. gadam.

Tas joprojām ir pilnībā iespējams, lai gan prasīs lielas pārmaiņas mūsu dzīvēs. Tāpēc svarīgi

atgādināt, ka vēlamies nākotni bez klimata krīzes.

Kas būtu jādara citādāk, lai novērstu klimata krīzi?

Gan Latvijā gan pasaulē teju visu ietekmi uz klimatu rada tikai trīs mūsu dzīves jomas:

• Enerģija (mūsu elektrība un siltums ziemā)

Enerģijas jomā – Latvijā svarīgi samazināt siltuma zudumus apkures sezonā, bet jebkura elektrības taupīšana palīdz.

 

• Transports (pārsvarā mūsu automašīnas, arī lidmašīnas)

Transporta jomā – mazāk automašīnu, vairāk iešanas ar kājām un braukšanas ar velosipēdu.

 

• Pārtika (pārtikas ražošana rada ap ceturto daļu no ietekmes)

Pārtikas jomā – svarīgākais mazāk pārtikas izmest atkritumos. Tāpat ļoti lielu ietekmi rada dzīvnieku produkti, kuru daudzumu mūsu uzturā esam ļoti palielinājuši pēdējos gados – tādēļ gan ārsti, gan vides zinātnieki iesaka to samazināt.

 

Mūsu rīcība "Cienot un mīlot mūsu zemi, aicinām izvēlēties Latvijas produktus!"