top of page

Esam iesaistījušies Eko skolu programmā

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē.

Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide pirmskolā un skolā. Programma neaprobežojās tikai  ar vides pārvaldību pirmsskolā, tā  veicina izpratni par vidi, iekļaujot to visās rotaļnodarbībās.

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 49 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz pat augstskolām.

 

PROGRAMMA DARBOJAS

Pirmsskolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur darbību, kā arī  regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

 • Eko-padome

 • Skolas Vides pārskats

 • Skolas Vides rīcības plāns

 • Pārraudzība un izvērtēšana

 • Sasaiste ar mācību procesu

 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana

 • Vides kodekss

 

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai pirmsskolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

 • Atkritumi

 • Enerģija

 • Ūdens

 • Transports

 • Veselīgs dzīvesveids

 • Skolas apkārtne

 • Klimata izmaiņas

 • Meži

 

Mūsu ieguldījums un sasniegumi

Mēs iesaistījāmies šajā programmā jau 2011. gadā un 2012. gada septembrī ieguvām Zaļo karogu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā pirmsskolā un turpinām to iegūt katru gadu.

Esam izveidojuši iestādē savu Ekoskolas Dabas takas programmu, kas veicina vispusīgu bērnu prasmju apgūšanu caur nodarbībām laukā, kur bērni var vērot, eksperimentēt, izsecināt. Zināšanām par mūsu vidi ir ļoti svarīga nozīme, tieši pirmsskolā, jo šajā bērnu attīstības periodā veidojas viņa priekšstati un prasmes tālākajiem dzīves posmiem.

Jau esam izzinājuši dažādas vides tēmas: Atkritumi, Skolas vide un apkārtne, Mežs, Veselīgs dzīvesveids, Transports, Ūdens. 

2015/16 mācību gadā iesaistījāmies projektā „Ēdam atbildīgi”, kas mudināja lielāku izpratni par veselīgu uzturu un pārtikas atkritumu samazinājumu.

 

Šajā mācību gadā izvēlējāmies tēmu „Klimata pārmaiņas”, lai iegūtu zināšanas par cilvēka ietekmi uz dabu un tās saudzēšanu.

bottom of page