top of page

Zaļā grupa

IMG_0234.JPG

      Zaļajā grupā esam draudzīgi, zinātkāri, dzīvespriecīgi un rosīgi bērni. Veiksmīgi darboties, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kļūt patstāvīgākiem mums palīdz skolotājas.
Katru dienu mēs aktīvi un radoši iepazīstam pasauli ap mums, uzzinām daudz interesanta un mācāmies sadarboties viens ar otru. Bieži rīkojam eksperimentus, jo tā mēs atklājam ko jaunu un rodam atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas nodarbina katra bērna prātu. Un vēl mums patīk rotaļāties, svinēt svētkus un priecāties par iespēju būt kopā!

Mācību jomas

 

  • Valodas mācību joma;

  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma (ētika un sabiedriskās dzīves norises);

  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma (vizuālā māksla, literatūra, mūzika);

  • Dabaszinātņu mācību joma;

  • Matemātikas mācību joma;

  • Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi);

  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.
bottom of page