Zaļā grupa

      Zaļajā grupā esam draudzīgi, zinātkāri, dzīvespriecīgi un rosīgi bērni. Veiksmīgi darboties, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kļūt patstāvīgākiem mums palīdz skolotājas.
Katru dienu mēs aktīvi un radoši iepazīstam pasauli ap mums, uzzinām daudz interesanta un mācāmies sadarboties viens ar otru. Bieži rīkojam eksperimentus, jo tā mēs atklājam ko jaunu un rodam atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas nodarbina katra bērna prātu. Un vēl mums patīk rotaļāties, svinēt svētkus un priecāties par iespēju būt kopā!

Rotaļnodarbības

Pirmdiena

Iepazīstināšana ar apkārtni un

sabiedriskās dzīves norisēm;

Veidošana;

Mūzika;

Sports;

Otrdiena

Literatūra;

Rokdarbi/mājturība

Sports;

Trešdiena

Runas attīstīšana;

Aplicēšana;

Sports;

Ceturtdiena

Matemātika;

Konstruēšana;

Mūzika;

Sports;

Piektdiena

Iepazīstināšana ar dabu;

Zīmēšana;

Sports;

Dienas plānojums

 

7.00 - 8.20   Bērnu sagaidīšana, individuālais darbs, rīta rosme

8.25 - 8.40   Brokastis

9.00- 10.45   Nodarbības un rotaļas grupā (ievērojot pārtraukumu starp nodarbībām)

10.45 - 12.15   Pastaiga, rotaļas, fiziskās aktivitātes laukumā

12.20 - 12.30   Gatavošanās pusdienām

12.30 - 12.55   Pusdienas

13.00 - 15.00   Gatavošanās dienas atpūtai, atpūta

15.00 - 16.00   Celšanās, ģērbšanās, individuālais darbs grupā

16:05 - 16.20   Launags

16.20 - 17.00   Rotaļas, individuālais darbs grupā

17.00 - 17.10   Gatavošanās pastaigai

17.10 - 19.00   Pastaiga (ņemot vērā laika apstākļus), rotaļas

  • Facebook Social Icon

© PPII «Varavīksne» Pārdaugava, Dīķa iela 9a, Rīga, LV-1004. Tālrunis: 67617575. Mob. tālrunis: 29131714. e-pasts: info@varaviksne-ppii.lv