top of page

Violetā grupa

IMG_0232.JPG

      Violetā krāsa iemieso sevī līdzsvaru starp sarkano aktivitāti un zilo mieru. Tā ir pilna ar mistiku un karaliskām īpašībām. Tāpat arī mūsu ikdienā cenšamies rast līdzsvaru starp tik mīļajām blēņām un rotaļām, zināšanām, cieņu, gudrību un cerību. Mums ļoti patīk izzināt pasauli caur eksperimentiem un uzdevumiem, kuri nav tik ierasti. Esam draudzīgi un mīļi. Mums pats galvenais, būt vienmēr smaidošiem un laimīgiem!

Mācību jomas

 

  • Valodas mācību joma;

  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma (ētika un sabiedriskās dzīves norises);

  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma (vizuālā māksla, literatūra, mūzika);

  • Dabaszinātņu mācību joma;

  • Matemātikas mācību joma;

  • Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi);

  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.
bottom of page