top of page

Sarkanā grupa

IMG_0231.JPG

      Pa Varavīksnes sarkanās krāsas taku šogad ejam mēs - zinātkāri, darbīgi, izpalīdzīgi, draudzīgi un radoši bērni. Katru dienu mēs apgūstam jaunas zināšanas un prasmes.
Mums visiem kopā patīk pavadīt laiku dabā, pētīt to. 

Mācību jomas

 

  • Valodas mācību joma;

  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma (ētika un sabiedriskās dzīves norises);

  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma (vizuālā māksla, literatūra, mūzika);

  • Dabaszinātņu mācību joma;

  • Matemātikas mācību joma;

  • Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi);

  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.
bottom of page