Sarkanā grupa

      Pa Varavīksnes sarkanās krāsas taku šogad ejam mēs - zinātkāri, darbīgi, izpalīdzīgi, draudzīgi un radoši bērni. Katru dienu mēs apgūstam jaunas zināšanas un prasmes.
Mums visiem kopā patīk pavadīt laiku dabā, pētīt to. 

Rotaļnodarbības

Pirmdiena

Iepazīstināšana ar apkārtni un

sabiedriskās dzīves norisēm;

Veidošana;

Sports;

Otrdiena

Mūzika;

Literatūra;

Zīmēšana;

Sports;

Trešdiena

Runas attīstīšana;

Sports;

Aplicēšana;

Ceturtdiena

Iepazīstināšana ar dabu;

Mājturība/rokdarbi;

Sports;

Piektdiena

Matemātika;

Mūzika;

Konstruēšana;

Sports;

Dienas plānojums

 

7.00 - 8.45   Bērnu sagaidīšana, individuālais darbs, rīta rosme

8.45 - 9.00   Brokastis

9.00 - 10.20   Nodarbības un rotaļas grupā (ievērojot pārtraukumu starp nodarbībām)

10.20 -11.40   Pastaiga, rotaļas, fiziskās aktivitātes laukumā

11.40 - 12.00   Gatavošanās pusdienām

12.00 - 12.25   Pusdienas

12.25 - 15.00   Gatavošanās dienas atpūtai, atpūta

15.00 - 15.40   Celšanās, ģērbšanās, gultu klāšana

15.40 - 15.55   Launags

15.55- 17.00   Rotaļas, individuālais darbs grupā

17.00 - 17.10   Gatavošanās pastaigai

17.10 - 19.00   Pastaiga (ņemot vērā laika apstākļus), rotaļas

  • Facebook Social Icon

© PPII «Varavīksne» Pārdaugava, Dīķa iela 9a, Rīga, LV-1004. Tālrunis: 67617575. Mob. tālrunis: 29131714. e-pasts: info@varaviksne-ppii.lv