top of page

Oranžā grupa

IMG_0223.JPG

      “Mēs esam paši jaunākie, bet ļoti aktīvi un ātri augam lieli. Savā vecumā mums ļoti patīk atkārtot visas darbības un kustības, ko rāda pieaugušie. Esam aktīvi, zinātkāri, jo sākam iepazīt jau plašākus horizontus. Labprāt darbojamies ar praktiskām lietām, patīk bērt, pārlikt, taisīt vaļā, bet ne vienmēr taisīt ciet, ielikt un izņemt, uzlikt, noņemt un daudzas citas lietas.

Ikdienas ritmā, rotaļājoties, mēs iepazīstam dažādas dzīves norises, mums rodas interese par tām. Ar nepacietību gaidām tās dienas, kad ejam pie mūzikas skolotājas Sintijas. “- oranžās grupas bērni.

Mācību jomas

 

  • Valodas mācību joma;

  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma (ētika un sabiedriskās dzīves norises);

  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma (vizuālā māksla, literatūra, mūzika);

  • Dabaszinātņu mācību joma;

  • Matemātikas mācību joma;

  • Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi);

  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.
bottom of page