Oranžā grupa

      “Mēs esam paši jaunākie, bet ļoti aktīvi un ātri augam lieli. Savā vecumā mums ļoti patīk atkārtot visas darbības un kustības, ko rāda pieaugušie. Esam aktīvi, zinātkāri, jo sākam iepazīt jau plašākus horizontus. Labprāt darbojamies ar praktiskām lietām, patīk bērt, pārlikt, taisīt vaļā, bet ne vienmēr taisīt ciet, ielikt un izņemt, uzlikt, noņemt un daudzas citas lietas.

Ikdienas ritmā, rotaļājoties, mēs iepazīstam dažādas dzīves norises, mums rodas interese par tām. Ar nepacietību gaidām tās dienas, kad ejam pie mūzikas skolotājas Sintijas. “- oranžās grupas bērni.

Rotaļnodarbības

Pirmdiena

Iepazīstināšana ar apkārtni un

sabiedriskās dzīves norisēm;

Veidošana;

Kustību attīstība;

Otrdiena

Literatūra;

Aplicēšana;

Kustību attīstība;

Mūzika;

Trešdiena

Iepazīstināšana ar dabu;

Kustību attīstība;

Matemātisko priekšstatu veidošana;

Ceturtdiena

Darbības ar priekšmetiem;

Sensorā attīstīšana;

Kustību attīstība;

Piektdiena

Runas attīstība;

Mūzika;

Zīmēšana;

Kustību attīstība;

Dienas plānojums

 

7.00 - 9.00   Bērnu sagaidīšana, individuālais darbs, rīta rosme

8.45 - 9.15   Brokastis

9.20 - 10.30   Nodarbības un rotaļas grupā (ievērojot pārtraukumu starp nodarbībām)

10.30 - 11.30   Pastaiga, rotaļas, fiziskās aktivitātes laukumā

11.30 - 11.45   Gatavošanās pusdienām

11.45 - 12.10   Pusdienas

12.10 - 15.00   Gatavošanās dienas atpūtai, atpūta

15.00 - 15.30   Celšanās, ģērbšanās, gultu klāšana

15.30 - 15.45   Launags

15.45 - 16.15   Rotaļas, individuālais darbs grupā

16.15 - 16.30   Gatavošanās pastaigai

16.30 - 18.00   Pastaiga (ņemot vērā laika apstākļus), rotaļas

18.00 - 19.00   Rotaļas grupas telpā

  • Facebook Social Icon

© PPII «Varavīksne» Pārdaugava, Dīķa iela 9a, Rīga, LV-1004. Tālrunis: 67617575. Mob. tālrunis: 29131714. e-pasts: info@varaviksne-ppii.lv