top of page

Dzeltenā grupa

IMG_0221.JPG

      Sīkiem, maziem solīšiem pa bērnības taku ejot, Dzeltenās grupas bērni kļūst par zinātkāriem un neatlaidīgiem pētniekiem. Katru dienu viņi vēlas uzzināt ko jaunu un interesantu.

"Mēs esam kā mazi taurenīši, kas simbolizē mīlestību, maigumu, siltumu un jautrību. Ikdienas gaitas mums paiet aktīvi darbojoties – zīmējot, līmējot, krāsojot, veidojot, kā arī neiztikt bez aktīvas sportošanas un skanīgas dziedāšanas.

Mācību jomas

 

  • Valodas mācību joma;

  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma (ētika un sabiedriskās dzīves norises);

  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas joma (vizuālā māksla, literatūra, mūzika);

  • Dabaszinātņu mācību joma;

  • Matemātikas mācību joma;

  • Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi);

  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai.
bottom of page