Dzeltenā grupa

      Sīkiem, maziem solīšiem pa bērnības taku ejot, Dzeltenās grupas bērni kļūst par zinātkāriem un neatlaidīgiem pētniekiem. Katru dienu viņi vēlas uzzināt ko jaunu un interesantu.

"Mēs esam kā mazi taurenīši, kas simbolizē mīlestību, maigumu, siltumu un jautrību. Ikdienas gaitas mums paiet aktīvi darbojoties – zīmējot, līmējot, krāsojot, veidojot, kā arī neiztikt bez aktīvas sportošanas un skanīgas dziedāšanas.

Rotaļnodarbības

Pirmdiena

Iepazīstināšana ar apkārtni un

sabiedriskās dzīves norisēm;

Mūzika;

Veidošana;

Sports;

Otrdiena

Runas attīstīšana;

Aplicēšana;

Sports;

Trešdiena

Literatūra;

Sports;

Matemātika;

Ceturtdiena

Mūzika;

Rokdarbi/Mājturība;

Sports;

Piektdiena

Iepazīstināšana ar dabu;

Zīmēšana;

Konstruēšana;

Sports;

Dienas plānojums

 

7.00 - 9.00   Bērnu sagaidīšana, individuālais darbs, rīta rosme

9.10 - 9.25   Brokastis

9.25 - 10.10   Nodarbības un rotaļas grupā (ievērojot pārtraukumu starp nodarbībām)

10.10 - 11.20   Pastaiga, rotaļas, fiziskās aktivitātes laukumā

11.20 - 11.30   Gatavošanās pusdienām

11.30 - 11.55   Pusdienas

12.00 - 15.00   Gatavošanās dienas atpūtai, atpūta

15.00 - 15.30   Celšanās, ģērbšanās, gultu klāšana

15.30 - 15.45   Launags

15.45 - 16.15   Rotaļas, individuālais darbs grupā

16.15 - 16.30   Gatavošanās pastaigai

16.30 - 18.00   Pastaiga (ņemot vērā laika apstākļus), rotaļas

18.00 - 19.00   Rotaļas grupas telpā

  • Facebook Social Icon

© PPII «Varavīksne» Pārdaugava, Dīķa iela 9a, Rīga, LV-1004. Tālrunis: 67617575. Mob. tālrunis: 29131714. e-pasts: info@varaviksne-ppii.lv